INTERNETMARKETING.BA je servis marketing sektora preduzeća Internet marketing d.o.o.

Uslovi i prava korištenja


Korišćenje

Korišćenjem bilo kog dela prezentacije Internetmarketing.ba (u nastavku samo prezentacije), automatski prihvatate sva aktuelna pravila korišćenja. Korisnici su dužni da redovno čitaju pravila korišćenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korišćenjem prezentacije, ili bilo kojeg njegovog dela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišćenja, te da su ih razumeli u celosti. Ni jedan deo prezentacije ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.

Logotipi i brendovi

Svi logotipi, brendovi, nazivi kompanija i njihovih sektora(u daljem tekstu nosilaca prava) navedenih na ovoj prezentacije su vlasnišvo njihovih kompanija i vlasnika. Elementi nosilaca prava na ovim stranicama su korišteni isključivo za bolju identifikaciju uslugu Internetmarketing.ba i u skladu sa pravilnikom o korišćenju nosioca prava. Internetmarketing.ba neće korišćenjem elemenata nosioca prava pribavljati nikakvu korist.

Cijene

Sve cijene su izražene u zvaničnoj valuti BIH - KM bez izraženog PDV (Poreza na dodatnu vrijednost) koji u BiH iznosi 17% i podleže promjeni. Za cijene u drugim valutama, koristite kursnu listu Centralne Banke Bosne i Hercegovine (www.cbbh.ba). Za cijene prema inostranstvu i mogućnosti plaćanja - kontaktirajte nas.