INTERNETMARKETING.BA je servis marketing sektora preduzeća Internet marketing d.o.o.

Oglašavanje na lokalnim portalima!

Reklama na sajtovima najpopularnijih lokalnih medija

Poput na Google-u ili Facebook-u, i na brojnim lokalnim Internet portalima, kao što su www.b92.net, www.blic.rs ili www.infostud.com, pojavljuju se reklame koje su povezane sa sadržajem teksta na nekoj strani. Ovi portali su u vrhu popularnosti na lokalnom nivou, odmah posle pretraživača i Facebook-a (92.net na šestom, blic.rs na devetom mestu u Srbiji). Mi smo vam omogućili da jednom reklamnom kampanjom obuhvatite preko 250 lokalnih portala i oglasite se na njihovim stranama, ali samo onda kada sadržaj neke strane ima veze sa vašom ponudom.


Za oglašavanje na lokalnim portalima i ciljnim grupama, ne postoji definisan set usluga sa cijenom, jer on zavisi na kojim lokalnim portalima želite da vidite svoju reklamu. Naša misija je da na osnovu analize utvrdimo koji bi portali i ciljne grupe bile najpogodnije, te pripremimo ponudu i kontakt sa tim portalima.

Internet marketing - Besplatna ponuda