INTERNETMARKETING.BA je servis marketing sektora preduzeća Internet marketing d.o.o.

SEO – optimizacija za pretraživače

Pozicija je veoma bitna!

Google Adwords je način da „potplatite“ Google da forsira vašu prezentaciju među rezultatima pretrage. Ovo je vrlo jednostavan i efikasan metod za brzo poravljanje pozicije vaše prezentacije na Google-u, ali njegovo trajanje je ograničeno budžetom i trajanjem kampanje.

S druge strane, SEO optimizacija (Searh Engine Optimization) predstavlja trajno rešenje da popravite poziciju vaše prezentacije u rezultatima pretrage, ne samo kod Google-a, već i na Yahoo, MSN i drugim pretraživačima. Ovaj proces zahteva poznavanje principa funkcionisanja Internet pretraživača i specifične izmene u sadržaju i HTML kodu svake stranice vaše prezentacije. SEO optimizacija je duži i komplikovaniji put ka prvoj strani Google rezultata, ali predstavlja trajno i efikasno rešenje.

U zavisnosti od sadržaja, strukture i stepena optimizovanosti vaše prezentacije, SEO optimizacija može trajati različito vreme i koštati različito. Stoga vam savetujemo da nas kontaktirate kako bismo uradili procenu optimizacije.

Zašto Vam je potrebna SEO optimizacija?

Nije bitan kvantitet već i kvalitet!

Veoma je bitno privući što veći broj posjetilaca na vašu internet prezentaciju, ali još je bitnije privući posjetioce kojima je vaša prezentacija namijenjena. Najveći dio posjetilaca dolazi na internet prezentacije putem internet pretraživača koristeći unos klučnih riječi i fraza. Cilj SEO optimizacije jeste da optimizuje Vašu prezentaciju da postignete odgovarajuću poziciju na pretraživačima i da je zadržite.

Proces SEO optimizacije

Analiza, procjena, ponuda, prva strana Google!

Proces SEO optimizacije je veoma zahtjevan i potrebno je dobro analizirati zahtjeve koji se postavljaju. Sam proces SEO optimizacije izgleda ovako:

  • Uvod u SEO optimizaciju (Cilj vaše prezentacije i ciljne grupe)
  • Analiza SEO optimizacije vaše prezentacije i odgovarajućih ključnih riječi
  • Kreiranje ponude za SEO optimizaciju
  • Održavanje i rad na SEO optimizaciji!

Nije samo bitno da budete na prvoj stranici, već da tu i ostanete!